Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu www.moroelite.pl

§ 1

www.moroelite.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Krzysztof Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sprzedaż art. Przemysłowych Odzież i Obuwie” Krzysztof Grabowski NIP 7722404147 z siedzibą w Pławnie przy ul. Działkowej 15, 97-540 Żytno. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.moroelite.pl

§ 2

www.moroelite.pl jest sklepem internetowym świadczącym usługi w zakresie sprzedaży odzieży i obuwia wojskowego. Naszym adresem elektronicznym jest moro-elite@o2.pl

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.moroelite.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać produkt (lub kilka produktów), dodać je do koszyka zakupów, a następnie podać swoje dane osobowe niezbędne do sfinalizowania transakcji i wysyłki produktów.
 2. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie www.moroelite.pl bez dodatkowej opłaty.
 3. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a www.moroelite.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem lub niesatysakcjonujący dla kupującego, zamawiającemu przysługuje zwrot.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres: Krzysztof Grabowski Pławno ul. Działkowa 15 97-540 Żytno.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, www.moroelite.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.

§ 7

 1. W przypadku, gdy klient chce wymienić zakupiony towar (np. w wypadku źle dobranego rozmiaru buta) może to zrobić w następujący sposób:
 2. Należy odesłać paczkę z towarem na adres: Krzysztof Grabowski Pławno ul. Działkowa 15 97-540 Żytno.
 3. Klient musi pokryć koszt zwrotnej przesyłki towaru. Może to zrobić na 3 sposoby:
 • Do informacji o tym, na jaki rozmiar ma być wymieniony odsyłany towar może dołączyć kwotę na ponowną przesyłkę.
 • Można wpłacić na konto PKO BP 33102039580000910201972058
 • Odsyłany towar możemy wysłać za pobraniem w cenie przesyłki
 1. Wymiany towaru można dokonać w terminie 14 dni od daty zakupu.